NL

Impressum

Emmentaler Switzerland
Consortium Emmentaler AOP
Zieglerstrasse 43 B
Postfach
3000 Bern 14
Schweiz

Telefoon +41 (0)31 388 42 42
Telefax +41 (0)31 388 42 40
info@emmentaler.ch
www.emmentaler.ch

Realisatie website

Ontwerp
zimmermann communications

Sjablonen, Programmering, Content Management System en Onderhoud
Compresso AG

Juridische mededeling

Deze website www.emmentaler.ch wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden. Emmentaler Switzerland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is voor eigen risico van de gebruiker. Eventuele bijdragen op naam weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en geven niet noodzakelijk de mening van het bedrijf weer.

Emmentaler Switzerland is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites, ongeacht of die websites verwijzen naar deze website of dat vanaf deze website naar die websites wordt verwezen.

Commentaren

We kijken uit naar uw commentaar, vooral als het met het thema te maken heeft en objectief en vriendelijk geformuleerd is. Emmentaler Switzerland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor trackbacks of voor links in commentaren. Wij behouden ons ook het recht voor om als moderator commentaren te verwijderen als ze reclame of aanstootgevende of illegale uitlatingen bevatten.

Copyright

Emmentaler Switzerland heeft het copyright voor de hier gepubliceerde inhoud. Weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle handelsmerken en logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken van Emmentaler Switzerland. Het gebruik van deze merken en logo’s door derden is verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de houder van het copyright.

  • Copyright voor foto Das Emmental/Die Schaukäserei: Emmentaler Schaukäserei
  • Copyright voor volgende foto’s: Emmental Tourismus
  • Het Emmental leren kennen
  • Het Emmental/De kaasroute
  • Over ons/Emmentaler Switzerland