NL

Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u verdergaat. Personen die inloggen op de website emmentaler.ch van Emmentaler Switzerland – Consortium Emmentaler AOP verklaren dat zij instemmen met de volgende voorwaarden.

Geldigheidsgebied

,Deze privacyverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming (DSG) en de toepasselijke buitenlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO) van de Europese Unie (EU) over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de beheerder van de website.

Emmentaler Switzerland
Consortium Emmentaler AOP
Zieglerstrasse 43 B
Postfach
3000 Bern 14
Schweiz

De EU erkent dat de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming een adequate gegevensbescherming waarborgt.
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die dienen om uw persoon te bepalen en die tot u herleidbaar zijn – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De beheerder van de website verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u instemt met het verzamelen van uw gegevens.
Als beheerder van de website nemen wij de bescherming van gegevens zeer ernstig en behandelen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij kunnen onze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door ze op deze website te plaatsen.

Veiligheid

De toegang tot onze website verloopt via transportencryptie (SSL). Een SSL-certificaat is code op de webserver die de online-communicatie beveiligt. Wanneer een webbrowser verbinding maakt met een beveiligde website, zorgt het SSL-certificaat voor een beveiligde verbinding.

Vergeet niet dat gegevensoverdracht via het internet altijd onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Welke gegevens worden van u verzameld wanneer u de website bezoekt (“toegangsgegevens”)?

De websitebeheerder of websiteprovider verzamelt gegevens over de toegang tot emmentaler.ch en slaat ze op als “serverlogbestanden”. De volgende toegangsgegevens worden op deze manier geregistreerd:

  • Bezochte website
  • Tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

Doel van het verzamelen van toegangsgegevens

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om het gebruik van de website mogelijk te maken (opbouw van de verbinding), om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen, om het internetaanbod te optimaliseren en voor interne statistische doeleinden. Het IP-adres wordt in het bijzonder gebruikt om uw land van verblijf vast te leggen en om de juiste standaardinstellingen (bijv. taal) te maken. Het IP-adres wordt ook verzameld om adequaat te kunnen reageren op aanvallen op onze netwerkinfrastructuur. In dit geval behoudt de beheerder van de website zich het recht voor om achteraf de serverlogbestanden te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Toegang tot uw gegevens door ons agentschap

Met Compresso AG, Jenatschstrasse 5, 8002 Zürich, Fon +41 43 488 86 00, Fax +41 43 488 86 01, info@compresso.ch, www.compresso.ch, hebben wij een contract gesloten voor het onderhoud en de ontwikkeling van de website, de analyse van de website, de verzending van de nieuwsbrief, de ondersteuning van onze social media-accounts, de analyse van onze social media-accounts, de afhandeling van wedstrijden en het beantwoorden van vragen.

Uw gegevens worden verwerkt binnen het door u toegestane gebruik. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van deze website.

Gangbare browsers bieden de mogelijkheid om geen cookies te accepteren. Opmerking: er is geen garantie dat u zonder beperking toegang hebt tot alle functies van deze website als u bepaalde instellingen maakt.

Wij gebruiken de dienst “Cookiebot” om alle cookies op de website te controleren en goed te keuren. Via deze link hebt u steeds toegang tot het laatste overzicht van alle cookies: https://www.emmentaler.ch/nl-NL/cookie-erklaerung. Hier kunt u ook individueel instellen welke cookies mogen worden geaccepteerd.

Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om via e-mail, telefoon, fax of via social media-platforms contact met ons op te nemen en informatie over onze producten op te vragen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw contactaanvraag zo goed en persoonlijk mogelijk te kunnen beantwoorden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

Indien u via een social media-platform contact met ons opneemt, vestigen wij uw aandacht op het feit dat dit niet ons eigendom is of onder onze controle staat en dat de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens die ons via het betreffende social media-platform ter beschikking worden gesteld, daarom niet kunnen worden gegarandeerd. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de beheerders en eigenaren van het betreffende social media-platform.

De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Analyse Tool

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics”, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), voor de analyse van het gebruik van de website door gebruikers. De dienst maakt gebruik van cookies – tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Door deze verkorting wordt de persoonlijke referentie van uw IP-adres weggelaten. In het kader van de “Auftragsdatenvereinbarung” (overeenkomst over opdrachtgegevens), die wij met Google Inc. zijn aangegaan, gebruikt Google Inc. de verzamelde informatie om een analyse van het gebruik en de activiteiten op de website samen te stellen en diensten met betrekking tot het internetgebruik te leveren.

U kunt voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, door de passende instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u zonder beperking toegang hebt tot alle functies van deze website als u bepaalde instellingen maakt en uw browser geen cookies toestaat.

U kunt ook een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link brengt u naar een dergelijke plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief kunt u door op deze link Opt-Out_Link_Google te klikken voorkomen dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzamelt. Klik op bovenstaande link om een “opt-out-cookie” te downloaden. Uw browser moet daarom altijd toestaan dat hiervoor cookies worden opgeslagen. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

YouTube

Deze website bevat ten minste één plug-in van YouTube, eigendom van Google Inc., gevestigd in San Bruno/California, USA. Zodra u pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke specifieke pagina u hebt bezocht. Als u bovendien ingelogd bent op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt deze mogelijkheid tot toewijzing annuleren als u eerder uitlogt uit uw account. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van uw gegevens door YouTube vindt u in het privacybeleid van YouTube op www.youtube.com.

Social Media

De website bevat een link naar onze eigen Facebook- en Instagram-pagina’s. Daar gelden de regels inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieders. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring aldaar.

Google Maps

We gebruiken Google Maps voor het insluiten van kaarten. Deze dienst van de Amerikaanse Google LLC maakt onder meer gebruik van cookies en gegevens die aan Google in de VS worden doorgegeven, waarbij wij ervan uitgaan dat hierbij geen persoonlijke tracering plaatsvindt uitsluitend door het gebruik van onze website. Google zet zich in voor een adequate gegevensbescherming in overeenstemming met het Amerikaans-Europese en het Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google.

Google Fonts

Deze website gebruikt Google Font als lettertype. Deze dienst wordt eveneens door Google LLC aangeboden. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google.

Deelname prijsvraag via social media-platform

Indien u aan een van onze prijsvragen deelneemt via een social media-platform, willen wij u erop wijzen dat dit social media-platform niet ons eigendom is of onder onze controle staat en dat de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens die ons via het betreffende social media-platform ter beschikking worden gesteld, daarom niet kunnen worden gegarandeerd. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de beheerders en eigenaren van het betreffende social media-platform.

De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Rechten van de gebruiker: informatie, correctie en schrapping

Uw persoonlijke gegevens worden na beëindiging van de overeengekomen en toegestane gebruiksverhouding gewist.

Als gebruiker ontvangt u op verzoek gratis informatie over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. boekhouding), hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens te blokkeren of te verwijderen. Voor informatie, verwijdering of wijziging van de gegevens kunt u uw verzoek naar het volgende adres sturen:

Emmentaler Switzerland
Consortium Emmentaler AOP
Zieglerstrasse 43 B
Postfach
3000 Bern 14
Schweiz

Telefon +41 (0)31 388 42 42
Telefax +41 (0)31 388 42 40
info@emmentaler.ch
www.emmentaler.ch